Η διαδρομή του βιβλίου έχει πολλές στάσεις. Αφετηρία της, το μυαλό του δημιουργού του. Μυθοπλασία, επιστήμη, γνώση, γεννημένες από την ανάγκη της έκφρασης. Και η μηχανή ξεκινά. Με παραδοσιακούς ή σύγχρονους τρόπους, στον εκδότη και στους εργαζόμενους του εκδοτικού οίκου, στον τυπογράφο και στους εργαζόμενους στις εκεί ειδικότητες, συνήθως το βιβλίο φτάνει στα ράφια του βιβλιοπωλείου (παραδοσιακού ή ηλεκτρονικού) έτοιμο προς διάθεση σε αυτούς που θα ανταποκριθούν στο κάλεσμα των ιδεών του.
Η διαδρομή όμως του βιβλίου ένα σκοπό έχει και ένα σπίτι. Σκοπός του, η μετάδοση της καταγεγραμμένης πληροφορίας και σπίτι του η βιβλιοθήκη. Βιβλιοθήκη ιδιωτική ή δημόσια, λίγη σημασία έχει. Το βιβλίο είναι φτιαγμένο να έχει συντροφιά. Άλλα βιβλία και ανθρώπους. Είναι εκ φύσεώς του ον κοινωνικό. Μέσα από τα διάφορα κανάλια και στάδια θέλει να βρεθεί στα ράφια μιας βιβλιοθήκης. Και εν τέλει αυτός είναι ο φυσικός του χώρος.
Βιβλιοθήκες λοιπόν, γεμάτες βιβλία. Βιβλιοθήκες ιδιωτικές ή δημόσιες. Και αυτός είναι ο δικός τους σκοπός: να συγκεντρώσουν την καταγεγραμμένη ανθρώπινη δημιουργία. Στις μέρες μας, που η μορφή του βιβλίου μεταλλάσσεται από υλικό σε άυλο και από αντικείμενο σε υπηρεσία, αναφύεται πιο έντονη η ανάγκη της λειτουργίας της βιβλιοθήκης.
Διαφορετικά κοινωνικά υποστρώματα, διαφορετικές οικονομικές συνθήκες, διαφορετικά επίπεδα γραμματισμού και τεχνολογικής επάρκειας οδηγούν στην ανάγκη η σύγχρονη βιβλιοθήκη να συγκεντρώνει, να επεξεργάζεται και να διαθέτει σε όλους την ανθρώπινη δημιουργία. Χωρίς περιορισμούς και εμπόδια. Στην ιστορία της διακίνησης των ιδεών λίγη σημασία είχε το υπόστρωμα που τις φιλοξενούσε. Από τους τοίχους των ναών της Αιγύπτου, στους παπύρους και στις περγαμηνές, στα έντυπα και τα ψηφιακά βιβλία, μία λειτουργία κυριαρχεί. Όλα κατασκευάζονται για να διαβάζονται. Και η βιβλιοθήκη διαμέσου των αιώνων να συγκεντρώνει τις ιδέες.
Την περίοδο αυτή μεγάλη κουβέντα γίνεται σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο για τα δικαιώματα χρήσης των ηλεκτρονικών βιβλίων από τις βιβλιοθήκες. Δικαιώματα αγοράς, κτήσης και διάθεσης. Με τους μεγάλους εκδοτικούς οίκους και τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων να ορθώνουν εμπόδια, δικαίωμα και υποχρέωση της βιβλιοθήκης είναι να συνεχίσει αυτό που κάνει αιώνες τώρα. Να διασφαλίζει την πρόσβαση στην πληροφορία για πάντα και για όλους. Στην ιστορία της διακίνησης των ιδεών, λοιπόν, διασώθηκαν μόνο όσες βρέθηκαν στην ασφάλεια μιας βιβλιοθήκης. Έξω από αυτές υπάρχει η λήθη.
Απαίτηση λοιπόν το δικαίωμά μας στην ανάγνωση και τη μνήμη να μην είναι στα χέρια των εταιρειών, αλλά των δημοσίων φορέων που υπηρετούν αυτόν τον σκοπό.

Καλλίμαχος